UVARsiROUSKU copy

je projektem společnosti ORLEN UniCRE a.s. (dále jen "UniCRE"), který vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu bylo upravit a ověřit postup, při kterém dochází ke zvýšení efektivity účinnosti roušek z přírodních tkanin a prezentovat tento projekt do škol i široké veřejnosti. Na testování účinnosti a nezávadnosti ošetřených tkanin se podílely Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Státní zdravotní ústav.