FAQ
 1. Jaké ochranné pomůcky mám použít?

Vhodný oděv, gumové rukavice, ochranu očí (brýle nebo štít). Dbejte všech bezpečnostních pokynů.  Při práci s chemikáliemi je zakázáno jíst, pít a kouřit.

 1. Na co bych si měl dát pozor?

Pracuje se s velmi zředěnými, ale horkými roztoky, a proto je třeba být opatrný. Při práci s roztokem hydroxidu sodného z důvodu možného opaření a poleptání. Při práci s horkým roztokem modré skalice z důvodu možného opaření.

 1. Kde koupím použité suroviny na výrobu?

Modrou skalici (pentahydrát síranu měďnatého) koupíte v zahrádkářských potřebách, louh (hydroxid sodný) lze zakoupit v drogériích a Glukopur pořídíte v potravinách či lékárnách.

 1. Jsou použité suroviny bezpečné?

Použité koncentrace roztoků jsou velmi nízké, nicméně je třeba brát na zřetel, že při jejich přípravě pracujeme s čistými látkami, které vyžadují dodržování pravidel bezpečné práce s nebezpečnými chemikáliemi.

 1. Je mi 8 let mohu pracovat sám nebo potřebuji pomoci dospělé osoby?

Z bezpečnostních důvodů musí být práce prováděna pod dohledem pedagoga nebo jiné dospělé osoby!!!

 1. Jak dlouho trvá celý proces výroby ošetřené roušky?

Celková doba potřebná k ošetření tkaniny je cca 45 až 60 minut. V této době je již zahrnut čas na navážení a přípravu roztoků.

 1. Je lepší roušku do roztoku dávat složenou nebo ji mám raději zmuchlat?

Doporučujeme tkaninu/roušku neskládat, a to z důvodu jejího lepšího kontaktu s roztokem.

 1. Jaký typ nádobí mohu na vaření použít?

  Použité nádobí nesmí být z kovu, který obsahuje železo (s výjimkou smaltovaných nádob, nesmí mít vrstvu smaltu porušenou), doporučujeme varné sklo nebo keramiku.

 2. Proč nelze použít nádobu z kovu?

Při kontaktu roztoku modré skalice s méně ušlechtilým kovem (železem) dochází k vylučování kovové mědi, tomu to procesu se říká někdy také cementace. Proces probíhá podle rovnice:

Fe+CuSO4→Cu+FeSO4

 1. Mohu použít na míchání roztoků dřevěnou vařečku?

Ano.

 1. Je nutné mít pouze destilovanou vodu nebo stačí vodu z vodovodního řádu převařit?

Postačí i voda z vodovodního řádu a není ji ani třeba převářet. Voda by měla být měkká a ne alkalická, což může být problém třeba u vody změkčené pomocí katexu, protože alkálie ve vodě měď sráží. Připravený roztok modré skalice musí být jen lehce namodralý a čirý bez zákalu. Pokud čirý není, je třeba použít k přípravě jinou vodu (destilovanou, dešťovou apod.).

 1. Jak správně prát roušku?

  Ošetřenou tkaninu lze prát v mýdlovém roztoku při 60 °C. Účinnost byla ověřena a zachována na vzorku 3x praném (praní vždy po dobu 30 minut s následným vysušením). K praní nelze použít běžné prací prostředky ani tkaniny nebo je vyvářet! Zachování účinnosti po žehlení nebylo ověřováno.

 2. Byly ošetřené tkaniny testovány?

Ano, z hlediska cytotoxicity a kožní dráždivosti byly tkaniny testovány ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ). Dále byly provedeny testy v Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB), které byly zaměřeny na deaktivaci viru COVID-19. Výsledky testů naleznete zde.

 1. Jaký je princip získané nové ochrany roušky?

Takto ošetřená tkanina má oproti původní neošetřené výhodu v tom, že deaktivuje vir, který se dostane do kontaktu s povrchem. Bavlněná rouška ošetřená tímto způsobem tedy nezabrání vniknutí viru do dýchacích cest, viry jsou příliš malé na to, aby je tkanina zachytila, rouška by musela být doplněna další vrstvou např. z nanovláken. Částice oxidu měďného ukotvené na vláknech vir obsažený v zachycených kapénkách deaktivují.

V řadě prací byly již prezentovány výsledky o účinku Cu2O částic proti celé škále mikroorganismů tedy nejen proti virům, ale také proti bakteriím a plísním. Takto upravená rouška řeší i druhý problém, a to jejich velmi omezenou dobu použití. Po delším používání se rouška nasytí vydechovanou vodou, postupně tak ztrácí účinnost, a naopak se stávají zdrojem virových částic. Dále v nich, díky zachycené vlhkosti, dochází ke kultivaci dalších mikroorganismů (baktérií, plísní) a ty mohou způsobovat majiteli roušky i okolí další problémy.

 1. Byl na těchto materiálech testován účinek při likvidaci bakterií a plísní?

Prozatím nebyl. Vycházíme ale z dat jiných autorů prezentovaných v odborných časopisech, kde byla účinnost při likvidaci bakterií a plísní prokázala. Očekáváme tedy, že i zde se účinnost prokáže.

 

 1. Co znamenají jednotlivé chemické symoboly?

  Chemické symboly, více zde: Chemické symboly nebezpečí – Wikipedie (wikipedia.org)

 

A                 B               C                D

A – GHS07 dráždivé látky

B – GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí

C – GHS05 korozivní a žíravé látky

D – GHS08 látky nebezpečné pro zdraví