postup

Postup ošetření roušky / tkaniny odstranit

Suroviny na přípravu roztoků:

 • 5 g              glukosa – například výrobek Glukopur (nebo jakoukoliv glukosu z lékárny bez aromat a příchutí)
 • 2,5 g           hydroxid sodný (louh)
 • 0,25 g         síran měďnatý pentahydrát (modrá skalice)
 • 2x 500 ml  destilované vody

 

Pomůcky:

 • osobní ochranné pomůcky: ochranné brýle, gumové rukavice, vhodný oděv (laboratorní plášť)
 • 2 varné nádoby nejlépe z varného skla nebo keramiky, popřípadě lze použít i smaltovaný hrnec (nesmí být poškozen). Není vhodný nerezový hrnec!
 • 2x vařečku/tyčinku na zamíchání
 • papírové utěrky
 • váhy
 • malé odměrky/misky na vážení
 • miska s vodou na propláchnutí

 

Postup:

  • Věnujte zvýšenou pozornost chemickým symbolům uvedeným na obalu chemikálií.
 • A – GHS07 dráždivé látky
 • B – GHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
 • C – GHS05 korozivní a žíravé látky
 • D – GHS08 látky nebezpečné pro zdraví
 • Důsledně dodržujeme postup a bezpečnostní pokyny pro práci s nebezpečnými látkami a horkými předměty. Při práci vždy použijeme osobní ochranné pomůcky (brýle, gumové rukavice, plášť).

 

  1. Připravíme si roztok modré skalice.
   0,25 g modré skalice (orientačně to je asi čtvrt malé lžičky) rozpustíme v 500 ml destilované vody a zahřejeme k varu.
  2. Následně zmuchláme látku (neskládáme) a vložíme do roztoku modré skalice a 5 minut povaříme.
  3. Tkaninu vyjmeme z roztoku, vyždímáme a savým papírem vysušíme.
  4. Pro přípravu druhého roztoku si přichytáme cukr (Glukopur) a hydroxid sodný.
   2,5 g hydroxidu sodného a 5 g glukopuru rozpustíme v 500 ml destilované vody.
  5. Zahříváme roztok, dokud se nezmění barva do žluté.
  6. Do takto zbarveného roztoku přidáme tkaninu ošetřenou v roztoku modré skalice a pomalu zahříváme 5 minut.
  7. Následně tkaninu vyjmeme, vyždímáme a propereme v čisté vodě, znovu vyždímáme.
  8. Takto ošetřenou roušku/tkaninu necháme vysušit. Roušku můžeme použít, případně z tkaniny ušít roušku novou.
  9. Pro bezpečnou likvidaci použitých roztoků prosím dodržte následující postup:
   K 500 ml roztoku hydroxidu sodného a cukru (Glukopur) přidáme 50 ml octa, roztok se tím zneutralizuje a po naředění ho můžete vylít do odpadu.
   Roztok modré skalice nechte odpařit a zbylé krystalky modré skalice můžete znovu použít.