VIDEO

 

Pojďte se zapojit do soutěže o zajímavé ceny, více informací naleznete v sekci SOUTĚŽ. Ve hře jsou sluchátka Apple AirPods Pro či vybavení chemické učebny.

vykricnik

Důrazně upozorňujeme na dodržování postupů, použití osobních ochranných pomůcek a pravidel bezpečného zacházení s chemickými látkami a horkými předměty.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit vřelé poděkování za báječnou spolupráci na přípravě videa všem aktérům, a to konkrétně:

  • Ing. Zdeněk Tišler, Ph.D.
  • RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
  • Lili Marschallová